fbpx

Zijn er nog subsidies voor zonnepanelen?

Inderdaad, in 2023 en 2024 zijn er nog steeds beperkte subsidies beschikbaar voor zonnepanelen. Deze subsidies bestaan uit een eenmalige financiële tegemoetkoming die je ontvangt bij de installatie van zonnepanelen. Het precieze bedrag hangt af van de omvang van de installatie en het jaar waarin de zonnepanelen worden goedgekeurd.

Deze subsidie is enkel geldig voor bestaande woningen met een bouwvergunning die ouder is dan 2014, mits er nog geen zonnepanelen op het dak aanwezig zijn. Bovendien dient je dak volledig te zijn geïsoleerd volgens de huidige normen.