fbpx

Groepsaankoop

Een energielening, ook wel ecokrediet genoemd, is een financieringsvorm die huiseigenaren de mogelijkheid biedt om hun woning duurzamer en energie-efficiënter te maken, bijvoorbeeld door de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. Deze lening kan bij een bank worden afgesloten tegen een gunstige rente, waardoor huiseigenaren hun investering op een maandelijks, zelfbepaald tempo terug kunnen betalen.

Deze groepsaankoop wordt georganiseerd door de Burgerenergiecooperaties Stroomvloed en Volterra.

Zonnepanelen

Of het combineren van batterijen met zonnepanelen een goed idee is, hangt af van je persoonlijke doelen.

Als je doel is om onafhankelijker te worden van het elektriciteitsnet, dan is het integreren van een batterij een goede optie. De stroom die je zonnepanelen opwekken en die niet direct wordt verbruikt, kan worden opgeslagen in je batterij. Deze opgeslagen energie kan je dan gebruiken wanneer je zonnepanelen geen (of onvoldoende) energie genereren, zoals ’s avonds of ’s nachts. Zo kan je van je eigen zonne-energie genieten zonder afhankelijk te zijn van het net, en je zelfverbruik verhogen.

Als je daarentegen voornamelijk geïnteresseerd bent in financieel voordeel, kan een batterij overbodig zijn. Dankzij de hogere injectievergoedingen (de vergoeding die je ontvangt voor de energie die je op het net injecteert) van energieleveranciers, is het voor een gemiddeld huishouden meestal niet voordelig om een batterij te installeren in combinatie met zonnepanelen.

Zonnepanelen zijn apparaten die zonlicht omzetten in elektrische energie. Ze genereren elektriciteit zodra er licht op schijnt, waarbij de hoeveelheid geproduceerde stroom toeneemt naarmate er meer licht op de panelen valt. Zelfs op bewolkte dagen genereren zonnepanelen stroom, hoewel de productie natuurlijk het hoogst is bij helder weer.

Een zonnepaneelsysteem omvat naast de panelen ook een omvormer en elektriciteitskabels. Zonnepanelen genereren gelijkstroom, terwijl huishoudelijke apparaten wisselstroom gebruiken. Daarom is een omvormer nodig die gelijkstroom omzet naar wisselstroom. Binnen onze groepsaankoop zorgen we er altijd voor dat er een omvormer van de juiste grootte wordt aangeboden.

Nee, zonnepanelen genereren elektriciteit zodra er enige vorm van licht op schijnt. Hoewel de productie toeneemt met intenser licht, kunnen zonnepanelen ook functioneren onder diffuus licht. Dit is licht dat de aarde niet rechtstreeks bereikt, zoals op bewolkte dagen. Echter, de meest optimale elektriciteitsproductie wordt bereikt onder heldere weersomstandigheden.

Elektriciteit die je zelf niet verbruikt, wordt terug op het net gezet. Hiervoor sluit je een overeenkomst met een energieleverancier om een vergoeding voor de geïnjecteerde stroom te ontvangen. Deze injectie wordt geregistreerd door je digitale meter en wordt aangeduid als ‘injectie dagtarief’ en ‘injectie nachttarief’. De elektriciteit die je van het net gebruikt, valt onder ‘afname dagtarief’ of ‘afname nachttarief’. Dit geldt ook als je een enkelvoudig uurtarief hebt; dan worden beide meterstanden bij elkaar opgeteld.

Een digitale meter is een geavanceerd elektronisch apparaat dat de traditionele elektromagnetische meter vervangt. Deze meter registreert net als zijn voorganger het verbruik van elektriciteit en aardgas. Het meest opvallende visuele verschil is dat het conventionele mechanische telwerk is vervangen door een elektronisch display. Bovendien is de digitale meter uitgerust met communicatietechnologie. Door heel Vlaanderen wordt hetzelfde type digitale meters geïnstalleerd.

Het rendement van een zonnepaneleninstallatie wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals de oriëntatie van de panelen ten opzichte van de zon, de helling van het dak waar de panelen op geïnstalleerd zijn, de intensiteit van het zonlicht, enzovoorts. Daardoor kan hetzelfde zonnepaneel op het ene dak efficiënter zijn dan op een ander. In je persoonlijke voorstel geven we de voordelen en besparingen weer die specifiek zijn voor jouw situatie, om je een helder beeld te geven van het verwachte rendement.

Binnen de groepsaankoop worden standaard zonnepanelensystemen aangeboden die in serie zijn aangesloten. In de meeste situaties zijn serieschakelingen van zonnepanelen zowel qua prijs als rendement nog steeds de beste optie. De installateur streeft er daarom altijd naar om je zonnepanelen zodanig te positioneren dat ze geen last hebben van schaduw.

Inderdaad, in 2023 en 2024 zijn er nog steeds beperkte subsidies beschikbaar voor zonnepanelen. Deze subsidies bestaan uit een eenmalige financiële tegemoetkoming die je ontvangt bij de installatie van zonnepanelen. Het precieze bedrag hangt af van de omvang van de installatie en het jaar waarin de zonnepanelen worden goedgekeurd.

Deze subsidie is enkel geldig voor bestaande woningen met een bouwvergunning die ouder is dan 2014, mits er nog geen zonnepanelen op het dak aanwezig zijn. Bovendien dient je dak volledig te zijn geïsoleerd volgens de huidige normen.

Zeker, het investeren in zonnepanelen is nog steeds een waardevolle optie voor je eigen productie van groene energie. Ondanks enkele wijzigingen sinds 2021, blijft deze investering een verstandige keuze.

Vanaf 2021 geldt er een nieuwe tariefstructuur voor iedereen die zonnepanelen installeert. Het recht op een terugdraaiende meter is niet langer van toepassing, maar daarentegen hoef je ook geen prosumententarief meer te betalen. Je betaalt nu alleen nettarieven voor de energie die je nog van het netwerk verbruikt.

Daarbij komt dat de Vlaamse Overheid premies aanbiedt voor installaties die worden geïnstalleerd in 2023 en 2024.

Gezien de hoge en fluctuerende energieprijzen, is het mogelijk om je investering in slechts enkele jaren terug te verdienen.